Co to jest UGC i jak to działa?

UGC jest skrótem od “User Generated Content” (Treści tworzone przez użytkowników) i odnosi się do jednego ze sposobów na zarabianie pieniędzy na YouTube. Proces UGC działa w następujący sposób:Właściciele praw autorskich, dźwięku i/lub wideo, dostarczają do YouTube kopie master swoich treści multimedialnych (np. muzyki) i przyznają YouTube prawo do pobierania opłat za korzystanie z ich…

Read More
Why am I getting a different amount paid each month for the same quantity of my music used on YouTube?

Why am I getting a different amount paid each month for the same quantity of my music used on YouTube?

YouTube payments depend on: 1) The location, date and time that the add is used on YouTube. The same ad used with the same video on YouTube could yield different payments to the content owner, depending on those three variables. 2) Seasonality of advertising Ad’s prices change depending on the advertising season. January is the…

Read More

Dlaczego co miesiąc otrzymuję inną kwotę płatności przy tej samej ilości wykorzystania mojej muzyki na YouTube?

Płatności YouTube zależą od: 1) Miejsca, daty i czasu, użycia reklamy na YouTube. Ta sama reklama użyta na tym samym filmie na YouTube może dawać różne płatności na rzecz właściciela treści, w zależności od tych trzech zmiennych. 2) Sezonowość reklamy Ceny reklam zmieniają się w zależności od sezonu reklamowego. Styczeń jest najmniej popularnym miesiącem na…

Read More